Nákupy

Aby ste sa cítili pohodlne

Potrebujete, aby sa vaša rodina cítila naozaj bezpečne? Na to potrebujete vhodný protipožiarny systém. Z hľadiska protipožiarnej ochrany sa strop definuje ako obloženie s akoukoľvek nosnou konštrukciou vrátane závesov, upevňovacích prvkov a kvalitného izolačného maeriálu. Zakrývajú spodnú stranu strešnej konštrukcie. Môže byť pripevnený priamo na konštrukčný prvok.

pexels-photo-989088

Rozsah stropu prispieva k horizontálnemu rozdeleniu budovy. Je mimoriadne dôležité, pretože zabraňuje šíreniu ohňa a horúcich plynov z jedného poschodia do ďalšieho. V prípade požiaru je najnebezpečnejšou časťou domu. Získate čas potrebný na bezpečné uniknutie pred požiarom. Existujú na trhu rôzne typy stropov, ktoré môžu zvášiť bezpečnosť obyvateľov. Správny výber závisí predovšetkým od samotnej odolnosti požiarneho úseku a členitosti stropu. Strop musí byť nainštalovaný presne tak, ako je to popísané v protokole o požiarnej skúške alebo v protokole o klasifikácii vrátane závesných a upevňovacích systémov. Nie je možné zvýšiť celkovú plochu, kde sú umiestnené inštalácie v blízkosti stropnej plochy. Musí sa pri inštalácii použiť rovnaký pomer. Hlavnou úlohou stropov je zabrániť šíreniu požiaru na strechu a celkovo znížiť riziko požiaru v danom úseku. Toto vyskúšate testom reakcie na oheň.

white-marble-counter

Najlepším stupňom klasifikácie je stupeň nehorľavý. Tieto produkty neprispievajú k pasívnej protipožiarnej ochrane, ale môžu sa použiť ako súčasť stratégie protipožiarnej ochrany a protipožiarnych systémov. Strop nemôže byť použitý na zvýšenie požiarnej odolnosti. Stropy používané na protipožiarnu ochranu môžu byť aj nehorľavé, čím sa zabezpečí protipožiarna ochrana a požiarna prevencia. Len tak ochránite vašu rodinu aj vás pred nebezpečenstvom požiaru. Vyskúšajte rôzne typy protipožiarnych systémov a uľahčite si tak vaše bývanie vo vašom rodinnom dome, kde bude celá vaša rodina dostatočne ochránená pred požiarom.

Back To Top